Ro JW United:Despre

From Ro JW United
Jump to navigation Jump to search

Despre jwunited.org

 • Scopul platformei este să promoveze interesele Regatului lui Dumnezeu prin participare activă în lucrarea de mărturie care se dă înainte de Armaghedon. Matei 24:14; Apocalipsa 16:16;
 • Principala activitate a platformei este aceea de a pune la dispoziția oricui, gratuit, mesajul bibliei prin literatura editată și publicată de WatchTower Bible & Tract Society până în anul 1962.
 • Depunem toate eforturile posibile ca literatura pe care o punem la dispoziție să fie în perfectă concordanță cu originalul. Vă rugăm să ne semnalați orice neconformitate cu originalul care ar putea apărea.
 • Deși în mijlocul comunităților care susțin această platformă nu sunt prezenți fizic membri ai clasei rămășiței unse, considerăm rămășita prezentă în cadrul comunităților noastre prin literatura slujitorului credincios și înțelept.
 • Studiem, fără prejudecată și fără a o considera infailibilă, literatura editată de WatchTower Bible & Tract Society până în 1962 (când respectiva Societate a schimbat învățătura cu privire la înțelegerea versetelor din Romani 13:1-7)
 • Aprobăm explicațiile cu privire la Romani 13:1-7 ale Societății WatchTower Bible & Tract Society din 1929 până în 1962 și nu cele după anul 1962 care corespund cu explicațiile Studenților în biblie dinainte de anul 1929.
 • jwunited.org nu este afiliata și nu colaborează cu actuala societate Watchtower (jw.org)
 • Invităm pe toți cei care se consideră a fi Martori ai lui Iehova să ne urmărească activitatea și să se implice activ în promovarea mesajului cu privire la Regatul lui Dumnezeu și justificarea numelui Dumnezeului adevărat Iehova.

Remarci suplimentare

 • jwunited, adică martorii lui Iehova uniți și în mod deosebit „mulțimea mare de oameni” sunt uniți teocratic de Dumnezeul Iehova prin adevărul și misiunea încredințată lor. Orice alte „uniri suplimentare” similare cu grupările și asociațiile devenite fără excepție cu caracter sectar (din România sau străinătate) asemenea partidelor politice, care pretind că ele sunt Organizația vizibilă a lui Iehova pe pământ fragmentează „mulțimea mare de oameni” și sunt elemente care dezbină unirea teocratică lăsată de Dumnezeu. Această dezbinare a avut loc și prin așa ziși „servi maturi” și „servi de răspundere” asemenea clasei „bătrânilor aleși” numiți de grupe. Aceste „uniri suplimentare” neteocratice sunt asemenea răsadurilor neplantate de Tatăl ceresc. „Drept răspuns, El le-a zis: "Orice răsad, pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină".” Matei 15:13
 • Aceia care alcătuiesc clasa mulțimii mari de oameni sunt toți slujitori ai lui Dumnezeu, iar orice indivizi care pretind o autoritate teocratică divină deosebită față de frații lor sunt impostori dacă nu sunt numiți conform broșurii Instrucțiuni de Organizare, adică numiți de clasa slujitorului credincios și înțelept. T.V. Organizație 1938
 • Adunările de frați și adunările generale ale diferitelor asociații nu au autoritate să facă numiri de servi cu autoritate teocratică și divină în organizația lui Dumnezeu. În organizația lui Dumnezeu cel care numește este mai mare decât cel numit. Ioan 13:16