Ro JW United:Politica de confidențialitate

From Ro JW United
Jump to navigation Jump to search

Folosim definiția oficială din GRPR pentru termenul de 'date cu caracter personal'

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;


Vizitator

jwunited.org nu loghează sau distribuie datele dumneavoastră cu caracter personal. Prin datele colectate nu urmărim realizarea profilului dumneavoastră.

În situația în care ne contactați prin intermediul adresei de email, vom folosi datele dumneavoastră de contact pentru a vă răspunde. Nu vindem sau distribuim aceste informații cu nimeni.

Facem eforturi continue pentru a respecta drepturile utilizatorilor platformei și a fi conformi cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Utilizatori ce au cont creat pe platformă

Dacă decideți să vă creați un cont pe unul din site-urile noastre va trebui să completați un formular ce conține câmpurile de mai jos:

După cum se poate observa pentru a vă crea un cont pe platforma noastră nu trebuie să furnizați nici o informație cu caracter personal. Totuși dacă decideți să ne furnizați date despre dumneavoastră acestea vor fi păstrate atât timp cât există contul.

De asemenea, conținutul dumneavoastră va rămâne pe platformă dacă este in conformitate cu 'Termenii și condițiilde de utilizare' precum și cu 'Politica de confidențialitate'.

Nu folosim cookies pentru realizarea profilului dumneavoastră.

Ca și utilizator autentificat aveți posibilitate de a contribui prin articole, comentarii etc. Întreagă această activitate este înregistrată și făcută publică celorlalți utilizatori.

Întreg conținutul dumneavoastră trebuie sa fie conform cu Ro JW United:Termeni și cu Politica de confidențialitate.

De asemenea, vă aducem la cunoștiință ca adresa ip este stocată. Este posibil să o folosim în viitor pentru realizarea de statistici generale, totuși nu va fi folosită pentru realizarea profilului dumneavoastră.

Excepții

Deși nu distribuim datele dumneavoastră cu caracter personal, este posibil ca dacă sunt întrunite condițiile legale să fim nevoiți să le oferim autoritătilor.