Despre rezumat

From Ro JW United
Jump to navigation Jump to search

Sursa acestui articol: Ajutor teocratic pentru vestitorii Împărăției, lecția 5, cu titlul ”Rezumat”

Pentru ce trebuie un serv al Evangheliei să știe cum să facă un rezumat?

Servul Evangheliei trebuie să știe cum să facă un rezumat, pentru a putea întrebuința o vorbire cu un bun efect ( rezumatul înviorează punctele vitale și le face șă iasă în evidență ) – ”Cuvintele tale să fie puține” (Ecles.5:2).

Ce este un rezumat?

Rezumatul este un conspect (privire generală, cuprins), care ne oferă ideile principale și urmează planul originalului. ”Nu întuneca sfatul prin cuvinte” – (Iov 38:2).

Pentru ce nu trebuie să se scrie în rezumat ceva ce nu este în original?

Nu trebuie să se scrie în rezumat ceva ce nu este în original, pentru că, însăși natura regulilor rezumatului exclude *împlinirea sau interpretarea, iar așa ceva ar depăși originalul.

  • Notă: Lecția face referire la rezumatul unei cărți a bibliei. De exemplu, citez: ”Dacă faci un rezumat din cartea Exodul, nu te duce la Deuteronomul pentru informație.

Cum poate cineva să descopere schița originalului?

Cineva poate descoperi schița originalului prin condensarea fiecărui paragraf (sau mai multe paragrafe) într-o singură frază și apoi scriind-o. Nu aranja din nou ideile. Dacă cineva face aceasta, el nu urmează schița originalului.

Ce trebuie făcut cu ilustrațiile, repetițiile, descrierile și explicațiile la compunerea unui rezumat?

La compunerea unui rezumat, ilustrațiile, repetițiile, descrierile și explicațiile trebuie trecute cu vederea sau condensate fără milă, deoarece, numai așa vor putea rămâne cugetele principale și concluziile autorului, clar și precis.

Ce ispită și ce pericol trebuie evitate pentru a observa legea proporției?

Pentru a observa legea proporției, trebuie evitate ispita de a risipi timpul discutând despre partea materialului pe care cineva o înțelege, iar partea neînțeleasă să o trateze în mod fugitiv, cât și pericolul de a reproduce prea multe amănunte în prima parte a rezumatului, și când observă că timpul fuge, restul materialului se atinge doar în treacăt. Sfatul este de a împărți cu severitate timpul ce urmează a fi alocat fiecărui punct din materialul schițat.

Pentru ce trebuie evitat, în general, felul învechit de a vorbi românește, conținut în unele traduceri a bibliei?

În general, trebuie evitat limbajul învechit pe care-l conțin unele traduceri de biblie în limba română, pentru ca oamenii să poată să înțeleagă corect cugetele exprimate de Iehova în cuvântul Său, biblia. Limbajul trebuie să fie unul uzual în societatea contemporană.

Procedura

   • Mai întâi citește subiectul dat și caută să-ți însușești conținutul;
   • Fixează-ți bine în minte miezul întregului material, și ține minte aceasta atunci când aplici schița autorului;
   • Rezumă într-o frază ideea principală a fiecărui paragraf, având totdeauna în minte tema predominantă a materialului studiat;
   • Chiar și poezia care este mult mai greu de rezumat, dar, cu o analiză îngrijită (atentă) a materialului, va descoperi punctele de dezvoltat în temă, care urmează să fie accentuate;
   • În sfârșit, unește frazele notate ale paragrafelor în mod îndemânatic și continuu, și leagă-le într-un tot logic.

Constructia și utilizarea frazelor

Tipul de construcție a frazei care este de valoare în rezumate, este tipul de construcție scurtă și viguroasă care scoate în evidență ideile cu rapiditatea fulgerului. Terenul este acoperit rapid și mintea ascultătorilor urmărește materialul dat, împreună cu vorbitorul. Acest tip de construcție a frazei, este potrivită, mai ales la povestirea întâmplărilor.