Discuție:Pagina principală

From Ro JW United
Jump to navigation Jump to search

Adjustings

Locația Engleză Română Propunerea
pagina 135, par. 21 The chase is on, and with eagerness and self-confidence the army of Ai left the city behind entirely unguarded, with the gates wide open, and rushed on after the Israelites. Up to this point in the drama Joshua had not struck a blow against the enemy. As to the fulfillment: Urmărirea a început și, cu nerăbdare și încredere în sine, armata din Ai a lăsat în urmă cetatea complet nepăzită, cu porțile larg deschise și s-a repezit după israeliți. Până în acest moment al dramei, Iosua nu a dat nici o lovitură împotriva inamicului. În ceea ce privește îndeplinirea: ok
pagina 135, par. 22 It is now only a short time before Armageddon, and Jehovah's witnesses are in the open before the enemy, with no carnal weapons and no means of striking a mortal blow, if they had such a desire, and they do not desire nor are they permitted to use carnal weapons. Mai este acum doar puțin timp până la Armaghedon, iar martorii lui Iehova sunt vulnerabili în fața inamicului, fără arme carnale și fără mijloace de a da o lovitură mortală, dacă au avut o astfel de dorință și ei nu doresc și nici nu li se permite să folosească arme carnale.
pagina 135, par. 22 This may come about by restrictions being placed upon Jehovah's witnesses and their companions; Acest lucru s-ar putea întâmpla prin restricții impuse martorilor lui Iehova și însoțitorilor lor;
pagina 135, par. 22 The Greater Joshua, Christ Jesus, the Commander-in-Chief of the forces of the Most High, will permit it to be so, that Jehovah's witnesses apparently are on the run, and this in order to draw the enemy into the open and cause a combined assault upon those devoted to the Most High. Mai Marele Iosua, Cristos Isus, Comandantul-șef al forțelor Celui Prea Înalt, va permite să fie așa, că martorii lui Iehova aparent să fie pe fugă, și asta pentru a atrage dușmanul în spațiu deschis și pentru a cauza un atac combinat asupra celor devotați Celui Prea Înalt.
pagina 135, par. 23 Every fighting man in Ai was ordered out and went forth to engage in the battle Fiecărui luptător din Ai i-a fost poruncit să iasă și să se angajeze în luptă: