Pagină:Stapanirile-cele-mai-inalte.djvu/6

From Ro JW United
Jump to navigation Jump to search
Această pagină a fost verificată


buie să dea ascultare legilor lui Dumnezeu. Dacă capitolul 13 din Romani s-ar referi și la legile națiunilor de pe pământ, sau nu, dar fără îndoială cuvintele apostolului sunt de a se aplica asupra organizației lui Dumnezeu, pentru că acele cuvinte sunt adresate membrelor acestei organizații. În articolul prezent și cel viitor vom explica, că textul din chestie se referă la organizația lui Dumnezeu și la stăpânirile înalte din această organizație, și pe mai departe că ce relație (dacă există de fapt așa ceva) are organizația lui Dumnezeu cu stăpânirile acelea cari sunt exercitate de națiunile sau guvernele lumii.
21 Organizația lui Iehova este mai importantă decât oricare altă organizație. Cuvintele apostolului sunt adresate către organizația lui Dumnezeu. În organizația lui Dumnezeu toate trebuie să meargă în ordine, deoarece Dumnezeu nu este Dumnezeul neorânduielilor, ci al ordinii. Această regulă se aplică și asupra bisericii. „Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii.” - 1 Corinteni 14:33.
22 Prin profetul său Dumnezeu formează o icoană despre organizația sa. Profetul a văzut în vedenie patru ființe despre care citim, că „fiecare din ele avea patru fețe și patru aripi... și când mergeau nu se întorceau în nici o parte, ci fiecare mergea drept înainte.” Vedenia arată pe mai departe, că pe lângă fiecare ființă era câte o o roată. Descrierea vedeniei urmează astfel: „Roțile păreau să fie din crisolit și toate patru aveau aceași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel încât fiecare roată părea, că este în mijlocul unei alte roate. Când mergeau alergau pe toate cele patru laturi ale lor, și nu se întorceau deloc în mersul lor. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roțile, pe lângă ele, și când se ridicau făpturile vii, de la pământ se ridicau și roțile. Când mergeau și făpturile vii, mergeau și roțile, când se opreau ele se opreau și roțile, când se ridicau de pe pământ se ridicau și roțile; căci și duhul făpturilor vii era în roți. Sub cerul acesta aripile lor stăteau drepte întinse una spre alta și mai aveau fiecare câte două aripi, cari le acopereau trupurile. Când umblau am auzit vâjâitul aripilor lor ca vuietul unei ape mari și ca glasul Celui Atotputernic. Când mergea era un vuiet gălăgios ca al unei oștiri; iar când se opreau își lăsau aripile jos. - Ezechiel 1:16,17,19,21,23,24.
23 Vedenia astfel descrie organizația lui Dumnezeu care se află sub baldachin (cer) Chipul se continuă apoi: „Și deasupra bolței ce era peste capul lor se vedea chip de tron asemenea pietrei de safir și pe chipul de tron se vedea alt chip asemenea unui om ce ședea pe tron. Și am văzut ca culoarea de aramă de aur asemenea unui foc înlăuntru și împrejur de la chipul coapselor omului în sus și de la chipul coapselor lui în jos văzut-am chipul de foc, ce strălucea de jur împrejur.” - Ezechiel 1:26,27.
24 Acesta este chipul minunat al organizației lui Dumnezeu, care organizație constă din gloriosul Isus Cristos, din membrele sale glorificate, din legiunile îngerilor sfinți și din rămășița credincioasă de pe pământ; iar peste toate aceste este Dumnezeu Atotputernic. Chipul poetic ne arată, că în organizația lui Dumnezeu trebuie să meargă toate în ordine precisă și în armonie cu stăpânirea cea mai de sus, adică, cu Iehova, și cu stăpânirea înaltă, adică Cristos. Ceea ce cârmuiește întreaga organizație, este legea desăvârșită a lui Dumnezeu. - Ezechiel 1:5-28.
25 Deoarece Domnul a venit la templul său, și Sionul a fost adunat la un loc, primind însărcinarea unui lucru special, în organizația lui trebuie să fie în armonie și unitate precisă. Membrele Sionului, care se află dincolo de văl sunt desăvârșite. Acei puțini cari mai sunt pe partea dincoace a vălului, în organismul lor sunt nedesăvârșiți, însă trebuie să fie desăvârșiți în predarea lor față de Iehova și organizația sa, ceea ce dă de înțeles că fiecare dintre ei trebuie să fie desăvârșiți în inimile lor. Partea aceasta a Sionului de pe pământ este în strânsă unire cu organizația lui Dumnezeu. Fiecare membru al Sionului trebuie să fie în armonie cu capul și astfel trebuie să se supună capului și lui Iehova, ca „stăpânirilor celor mai înalte.” Cine sunt pe pământ aceia care împreună compun Sionul? Înțelegerea răspunsului potrivit va face pe cei unși capabili, ca să fie în armonie cu calea Domnului. Iar răspunsul potrivit este aceasta: toți unșii lui Dumnezeu de pe pământ.
26 Există pe pământ o asociație, care susține despre sine că este „servul lui Dumnezeu” și despre care adesea se vorbește ca de „Societate”. Ce înțeleg în general cititorii revistei sub numirea „Societate”? Răspunsul este: pe fiecare copil uns al lui Dumnezeu, care lucrează împreună la preamărirea lui Dumnezeu și al lui Isus Cristos. Dacă cineva vine uns de spiritul lui Iehova, prin acest fapt devine un membru al Sionului, și dacă dorește să-și păstreze locuința din Sion, atunci trebuie să fie în armonie exactă cu purtarea arătată de Sion.
27 Isus Cristos este capul Sionului, care conduce lucrul de pe pământ și nu greșește. Dar cm stă treaba la aceia, cari ocupă poziții de răspundere în „Societate”, și prin cari se face conducerea lucrului de pe pământ? Greșesc oare aceștia? Sigur, că da, deoarece toți sunt nedesăvârșiți. Cum pot să știe atunci celelalte membre a Societății, că îndrumările date pentru conducerea lucrului Domnului de pe pământ, corespund legilor lui Dumnezeu? Numai prin credință și după acele fructe, pe care le aduc aceia, cari lucrează activ în lucrul Domnului, Isus a zis: „După roadele lor îi veți cunoaște. Nu orișicine-mi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci numai cine face voia Tatălui meu care este în ceruri. - Matei 7:20,21.