Triburile lui Israel

From Ro JW United
Jump to navigation Jump to search

Triburile lui Israel

Israeliții erau cei 12 copii ai lui Iacov născuți în Padan-Aram. Iacov a avut și o fiică: Dina, ai cărui descendenți nu sunt recunoscuți ca un trib separat.
Fii lui Iacov sunt născuți din mame diferite după cum urmează [1]:

 • Fii lui Lea: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon
 • Fii lui Rahela: Josif, Beniamin
 • Fii lui Bilha, slujitoarea lui Rahela: Dan, Neftali
 • Fii lui Zilpa, slujitoarea lui Lea: Gad, Așer

Amendamente

 1. Tribul lui Levi nu a primit teritoriu ca și celelate triburi, ci acest trib a fost însărcinat cu serviciul preoției și a fost răspândit pe teritoriile tuturor triburilor.
 2. Iosif nu a fost considerat ca o seminție cu un teritoriu, în locul lui, sunt considerați cei doi fii ai lui: Efraim și Manase.

Cele 12 triburi

În urma amendamentelor de mai sus cele 12 triburi ale Israelului cu stăpânire teritorială sunt:

 1. Ruben
 2. Simeon
 3. Iuda
 4. Isahar
 5. Zabulon
 6. Beniamin
 7. Dan
 8. Neftali
 9. Gad
 10. Așer
 11. Efraim
 12. Manase

Triburile Israelului spiritual

Triburile conform Apocalipsa 7:4–8:
Iuda, Ruben, Gad, Așer, Neftali, Manase, Simeon, Levi, Isahar, Zabulon, Josif, Beniamin

Comparație între Israel și Israelul spiritual

Fii lui Iacov Israel Israelul spiritual
Ruben DA DA
Simeon DA DA
Levi NU DA
Iuda DA DA
Isahar DA DA
Zabulon DA DA
Iosif NU DA
Beniamin DA DA
Dan DA NU
Neftali DA DA
Gad DA DA
Așer DA DA
Efraim (fiul lui Iosif) DA NU
Manase (fiul lui Iosif) DA DA

 1. Genesa 35:23-26