Pagină:Stapanirile-cele-mai-inalte.djvu/9

From Ro JW United
Jump to navigation Jump to search
Această pagină a fost verificată


felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a adus. El la îndeplinire în Isus Cristos Domnul nostru.” - Efeseni 3:7,9,10.}}

41 Aceste cuvinte a apostolului cu greu s-ar putea interpreta astfel că înțelepciunea lui Dumnezeu se dă în știre „prin biserică” care este pe pământ, domniilor și stăpânirilor îngerilor din cerul literal. Legătura textului arată, că cuvintele apostolului au următorul înțeles: După așezământul dumnezeiesc, Dumnezeu a folosit pe Pavel ca pe al său servitor în acel scop, ca să dea în știre aceste adevăruri domniilor și stăpânirilor în întreaga biserică, a căror membre „au fost așezate împreună cu Isus Cristos în cer.” (Efeseni 2:6) Pentru că lui Pavel, i s-a dat privilegiul, ca să descopere altora, apostolilor și conducătorilor tainele lui Dumnezeu. Scripturile arată deci, că apostolii, dar deosebire de Pavel în calitate de conducători au ocupat roluri importante in biserică, ceea ce trebuie să luam în considerare la examinarea înțelesului cuvintelor exprimate de dânșii.
42 Apostolii nu au lăsat moștenitori. Mult timp s-a menținut în lume o „biserică creștină” sau o organizație numită „creștinism”. Deoarece aceste organizații au susținut despre sine că sunt urmașii apostolilor, și ca indivizi sunt chemați, ca să conducă treburile bisericii și a lumii, multă nedumerire a cauzat acest fapt în mințile acelora care au studiat cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele apostolului au fost interpretate în modul cel mai greșit. Ar fi trebuit să țină în minte pentru totdeauna, că Cristos este capul bisericii, și că apostolii au deținut roluri importante în biserică, și că nimeni nu a ocupat locul lor de la timpul apostolilor încoace. Ei au deținut o oarecare putere de conducători ai bisericii. Domnul Isus și apostolii care au lucrat sub îndrumarea Domnului au stabilit anume reguli pentru conducerea bisericii; și adunarea ca un singur trup este asemenea îndreptățită cu oarecare drepturi și putere, însă fiecare membru trebuie să se supună acestui așezământ. - Efeseni 2:18-21.
43 Fiecare membru care vede, că Societatea se compune din unșii lui Dumnezeu care se mai află pe pământ, și această grupă sau corporațiune de creștini își dă silința ca să îndeplinească poruncile Domnului, și știind, că Isus este . capul acesteia, ar trebui să caute cu sârguință să vină în armonie cu scopurile, umblările și lucrul acestei societăți. Dacă unii sunt de părere că Societatea nu procedează potrivit, aceia să încredințeze Domnului nedumerirea lor și să aștepte judecata Domnului, care le va arăta calea potrivită. Fiecare membru al Sionului de pe pământ este în legământ cu Domnul, și trebuie astfel să fie în armonie cu dânsul; și deoarece aceasta este așa, trebuie să se supună stăpânirilor mai înalte.